Erasmus+

Projecttitel:
Europa als een inspirerende bron voor kwaliteitsontwikkeling binnen schoolteams

Periode:

01/09/2019-31/08/2022

Schoolteams (vb. vakgroepen, team leerlingenbegeleiders … ) worden uitgedaagd om hun kwaliteitsontwikkeling in eigen handen te nemen. Ze stellen zich, op basis van de prioriteiten van de school, een focus voor de volgende twee schooljaren. In eerste instantie wordt door elk deelnemend schoolteam een beginsituatie opgemaakt om vervolgens tot een stappenplan te komen.
Binnen het stappenplan wordt er:

  • vertrokken vanuit de noden van het schoolteam om een focus vast te leggen.
  • gewerkt aan professionalisering en internationalisering door het volgen van (buitenlandse) activiteiten.
  • schooloverstijgend gewerkt door de deelname aan drie vastgelegde overlegmomenten met schoolteams van de andere deelnemende scholen waarop ervaringen en informatie worden uitgewisseld (verplichte deelname) en door op (buitenlandse nascholing) te gaan met een collega van een andere deelnemende school (optioneel).
  • nagedacht hoe het geleerde zal gedeeld worden binnen en buiten de school (disseminatie).