Erasmus+

Alle scholen binnen scholengemeenschap De Bron nemen deel aan een gezamenlijk Erasmus+-mobiliteitsproject in het domein schoolonderwijs. Dit project biedt de mogelijkheid om voor lerenden en/of medewerkers een buitenlandse leerervaring op te zetten om op die manier nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Inhoudelijk kan het zowel over formeel, non-formeel als informeel leren gaan.

In het schooljaar 2022-2023 ontving scholengemeenschap De Bron de goedkeuring voor een Erasmus Accreditatie die loopt van 1 juni 2023 tot en met 31 augustus 2027. Binnen deze periode kunnen we binnen elk schooljaar een subsidieaanvraag doen voor het komende schooljaar. 

Meer informatie over het Erasmus+-mobiliteitsproject van scholengemeenschap De Bron kan je verkrijgen bij de pedagogisch directeur en Erasmus+-coördinator van je school of via emma.vergeylen@sg-debron.be.