BenedictusPoort

OLVCollege

bp

Directie
Dirk Flamant, algemeen directeur
Philippe De Bruycker, campusdirecteur Ledeberg

Contact
BenedictusPoort Campus Ledeberg
Hundelgemsesteenweg 93
9050 Ledeberg
tel.: 09 231 23 48
campus.ledeberg@benedictuspoort.be
http://www.benedictuspoort.be
BenedictusPoort Campus Maria Middelares
Kortrijksesteenweg 1024
9000 Gent
tel.: 09 222 37 82
campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be
http://www.benedictuspoort.be

Studieaanbod campus Ledeberg

Studiedomein Economie en maatschappij
Economie-moderne talen
Boekhouden-informatica
Handel
Informaticabeheer
Secretariaat- talen
Verkoop
7de jaar Winkelbeheer en etalage

Studiedomein Welzijn en maatschappij
Humane wetenschappen
Sociale en technische wetenschappen
Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Verzorging
7de jaar Kinderzorg
7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

Studiedomein Wetenschappen en techniek
Wetenschappen-wiskunde
Techniek-wetenschappen
Farmaceutisch-technisch assistent

Studieaanbod campus Maria Middelares

HBO5 Verpleegkunde