BenedictusPoort

OLVCollege

bp

Directie
Dirk Flamant, algemeen directeur
Philippe De Bruycker, campusdirecteur Ledeberg

Contact
BenedictusPoort Campus Ledeberg
Hundelgemsesteenweg 93
9050 Ledeberg
tel.: 09 231 23 48
campus.ledeberg@benedictuspoort.be
http://www.benedictuspoort.be
BenedictusPoort Campus Maria Middelares
Kortrijksesteenweg 1024
9000 Gent
tel.: 09 222 37 82
campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be
http://www.benedictuspoort.be

Studieaanbod campus Ledeberg

Studiedomein Economie en maatschappij
Economie-moderne talen
Boekhouden-informatica (Accountancy en IT)
Handel (Marketing en ondernemen)
Informaticabeheer (IT en netwerken)
Verkoop (Retail en logistiek, Retail en visual merchandising)
7de jaar Winkelbeheer en etalage (Retail management en visual merchandising)

Studiedomein Welzijn en maatschappij
Humane wetenschappen
Sociale en technische wetenschappen
Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Verzorging
7de jaar Kinderzorg
7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

Studiedomein Wetenschappen en techniek
Wetenschappen-wiskunde
Techniek-wetenschappen

Studieaanbod campus Maria Middelares

HBO5 Verpleegkunde